top of page
  • Foto van schrijverMick Boskamp

Met recht de Krant van wakker Nederland


Wat de crisis me vooral geleerd heeft, is dat niets is wat het lijkt in deze tijd.


Een tijd waarin een dagblad dat als sjiek wordt beschouwd te kwader trouw is, plus aan de hand loopt van de overheid. En waarin een krant die als sensatiegericht te boek staat uitstekende journalistiek bedrijft en zaken aan de kaak stelt, die ertoe doen.

Ik heb zo langzamerhand mijn buik vol van de wetenschappers die het ook allemaal niet precies weten, maar wel de boel onnodig vertragen. - Annemarie van Gaal

Als eindredacteur van Maurice de Hond ben ik gekleurd. En daarom wil ik zelf niet te diep ingaan op wat er zich sinds afgelopen donderdag heeft afgespeeld. Op die dag verscheen tegelijkertijd een artikel in het NRC, een programma op NPO3, een stukje op de Correspondent en een artikel op Pointer, allen over Maurice. Toeval natuurlijk. Alleen bestaat toeval niet. Het beeld dat in die journalistieke producties geschetst werd, was nou niet bepaald positief. En dat is een understatement.


De dag ervoor schreef Maurice op de socials het bericht:


De komende dagen een gecoördineerde poging tot karaktermoord op mij bij NPO3+Pointer+NRC+ Correspondent.


Ik was en ben altijd bereid om een debat met iedere criticaster in de openbaarheid/live te voeren. Ik weiger mee te werken aan programma's waar de journalist het eindproduct bepaalt en kleurt.


Vrijdagochtend redigeerde ik voor maurice.nl een artikel met als kop Waar is de (media-)politie als je die nodig hebt? Daarin was o.a. de uitgebreide mail te lezen die Maurice naar aanleiding van het artikel in het NRC had gestuurd naar de hoofdredactie en ombudsman van die krant. Dat artikel kun je HIER lezen. HIER kun je het interview zien dat over de Propaganda uitzending gaat en HIER kun je zijn artikel lezen over de professor die Maurice de maat neemt in Propaganda. Oordel zelf. Meer wil ik er niet over kwijt.Samenleving verwoesten


Niets is wat het lijkt, schreef ik al in het intro van dit stuk.


Neem de Telegraaf.


In de wiki van het dagblad staat: 'De Telegraaf wordt getypeerd als een populaire krant vanwege een relatief hoog gehalte amusement, waaronder veel sensatieberichten, minstens een pagina gevuld met artikelen uit het magazine Privé en een groot sportkatern. In deze typering wordt de krant samen met het Algemeen Dagblad onderscheiden van de zogenoemde 'kwaliteitskranten', waarin '(politieke) informatie' ("kwaliteit") de overhand heeft.'


Ik denk dat die omschrijving wel mag worden aangepast, zowel wat de Telegraaf zelf betreft als de passage over de kwaliteitskranten, waartoe NRC en Volkskrant worden gerekend. Want varen de 'kwaliteitskranten' nagenoeg blind op wat er in Den Haag wordt gezegd en door het RIVM/OMT wordt gedicteerd, dan doet de Telegraaf het op vele plekken in de krant anders. En ook dat is een understatement. Het zijn met name de columnisten die het verschil maken.


Hier een paar sprekende voorbeelden van de laatste maanden:


Uit Leon de Winter's column van 14 oktober 2020:


Diederik Gommers, de innemende intensivist die afgelopen weekend zei dat er een totale lockdown moest komen, had vanuit zijn perspectief gelijk. Maar er zijn meer perspectieven dan die van hem. Zijn professionele leven bestaat uit zijn aandacht voor de gevaren rond dit virus – waarvoor wij, de machtelozen, hem dankbaar zijn. En toch moeten wij hem stoppen; hoe machteloos we ook zijn, hoe beperkt ons verzet ook is (meer dan woorden hebben we niet), we moeten de microbiologen en intensivisten en epidemiologen, allen mensen die wij bewonderen en dringend nodig hebben, stoppen voordat ze de samenleving verwoesten.


Ik heb dat beeld eerder gebruikt: geef iemand een hamer en alles wat hij ziet verandert in een spijker tot hij alles kapotgeslagen heeft. Dit zien we nu gebeuren met de razernij der specialisten rondom dit virus. De maatregelen schieten hun doel voorbij en verwoesten veel meer dan alleen het virus.Macht buiten henzelf


Uit Annemarie van Gaal's column van 18 januari 2021:


De rechtstaat heeft gefaald’ zei Eric Wiebes bij zijn aftreden. Nee jongen, het is niet de rechtstaat die heeft gefaald, jij hebt zélf gefaald. Volgens Mark Rutte had het héle systeem gefaald en konden ze daarom niet anders dan gezamenlijk opstappen. Ik begrijp de redenatie niet. Hoezo heeft het systeem gefaald? Een systeem is geen buitenaards wezen dat op ons afkomt en bezit van ons neemt. Nee, een systeem is door mensen gemaakt en wordt door mensen in stand gehouden. Ik word boos om dit soort teksten waarbij door politici net gedaan wordt alsof er een macht buiten henzelf aan het werk is geweest die deze ellende heeft veroorzaakt.


Hoofdredacteur Paul Jansen in een commentaar van 21 januari 2021:


Het lastige van een avondklok is het argument dat wordt gebruikt voor invoering. Immers, het aantal coronabesmettingen daalt. Het gaat erom de oprukkende Britse variant in te perken.


Deze redenering roept de vraag op wanneer de avondklok, indien met Kamersteun ingevoerd, weer kan worden ingetrokken? Dat zou feitelijk pas het geval kunnen zijn als een substantieel deel van de bevolking is gevaccineerd en dus immuun voor die zeer besmettelijke Britse variant. Dat vaccineren duurt tot na de zomer. Gaan we mensen maandenlang ’s avonds binnenhouden? Of nemen we allemaal een hond? Wie een paardenmiddel als een avondklok afkondigt, moet wel ook een heldere exitstrategie hebben.


Diezelfde hoofdredacteur schreef zaterdag 30 januari j.l.:


In de kern gaat het hierom: het kabinet neemt vergaande maatregelen die de samenleving verlammen. Dat gebeurt om te voorkomen dat de druk op de zorg door corona onbeheersbaar wordt. Daar móét tegenover staan dat de overheid alles op alles zet om deze ingrijpende periode zo kort mogelijk te houden. Hier gaat het steeds mis: eerst met de beschikbaarheid van tests en beschermingsmiddelen, nu met de beschikbaarheid van vaccins en het tempo waarin die worden gezet. De Telegraaf is daar fel op en zal dat blijven.Buik vol


En vandaag 1 februari stond Annemarie van Gaal's nieuwste column online waarin ze o.a. schreef:


Vorige week sprak ik een horecaondernemer en ik vroeg hem hoe het ging. „Ik heb nog driehonderd euro op de bankrekening en daarna is het over”, antwoordde hij. Die urgentie is nog niet echt doorgedrongen in Den Haag.

Als het medicijnagentschap bijvoorbeeld adviseert om met de tweede vaccinatieprik tóch geen zes weken te wachten, vraagt De Jonge de Gezondheidsraad om een advies en wacht daarop. Hoelang dat duurt? Ja, dat weten we niet, want de Gezondheidsraad stelt nu „uit het grote netwerk van deskundigen een multidisciplinaire commissie samen die zich over de vraag gaat buigen”, aldus hun eigen tekst op de site.


De Gezondheidsraad heeft ruim honderd leden, van wie twee derde de titel professor voor zijn naam heeft staan. Knap hoor, maar ik heb zo langzamerhand mijn buik vol van de wetenschappers die het ook allemaal niet precies weten, maar wel de boel onnodig vertragen. Hoezo wachten? Je belt toch gewoon met de baas van de Gezondheidsraad en vraagt: ’Wat zou jij doen?’ Geen tijd verliezen.


Dat ik dat nog mee zou maken. Dat de Telegraaf met recht de Krant van wakker Nederland zou worden.


ps. Hieronder lees ik als slagroom op de cake de column voor van Marianne Zwagerman, getiteld Alleen samen krijgen we Mark Rutte en Sigrid Kaag onder controle, die afgelopen vrijdag 29 januari op de site van de Telegraaf stond.Comments


image.jpg

Door

Mick Boskamp

bottom of page